Over OVM

De Ov Marum is ontstaan uit de voormalige zakenkring Marum. Tijdens een discussie in maart 2006, waar het bestuur van de zakenkring heeft aangegeven dat er behoefte is aan een ondernemersvereniging in plaats van een Zakenkring voor Detaillisten.

Er is een groene ondernemersaantal in de regio Marum, die derhalve ook hun op- en aanmerkingen aan de gemeente kenbaar wil maken.

Onze doelen? Fungeren als aanspreekpunten naar de gemeente, informatievoorziening en mogelijkheid geven tot netwerken tijdens een van onze activiteiten.

Het actuele bestuur bestaat uit: Jan van der Veen(voorzitter), Wouter Raven(penningsmeester), Wiebo van der Schaaf(secretaris), Hans van der Veen(ledenadministratie) en Josita Hiemstra(aanspreekpunt detaillisten). 

Jan van der Veen

Eigenaar Werken met Impact

Wouter Raven

Eigenaar Cubicle Events

Wiebo van der Schaaf

Verzekeringsadviseur Werken met Impact

Hans van der Veen

Eigenaar HR media & events

Josita Hiemstra

Meda eigenaar Hiemstra Fietsen